راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

پرسش‌های متداول در خصوص دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

در خصوص افرادی که توان پرداخت هزینه ثنا را ندارند چه باید کرد؟

در این موارد متقاضی می تواند به دادگستری مراجعه نماید تا بدون دریافت هزینه ثبت نام شود.

ثبت نام ثنا و دادخواست اتباع خارجه را توضیح دهید.

در حال حاضر امکان ثبت نام ثنا برای اتباع خارجی وجود ندارد ولی می بایست دارای گذرنامه معتبر و شناسه فیدا و شناسه فراگیر اتباع باشند و با داشتن اطلاعات فوق می تواندد اقدام به ثبت دادخواست نمایند.
لازم به ذکر می باشد که جهت ثبت شکوائیه می بایست حضوراً‌به دادسرای محل وقوع جرم مراجعه نمایند و ثبت شکوائیه اتباع خارجی‌،الکترونیک نمی باشد.

افرادی که شماره همراه ندارند چگونه ثبت ثنا نمایند؟

با توجه به اینکه کد تایید هنگام ثبت نام ثنا به شماره همراه ارسال می شود بنابراین درج شماره همراه الزامی است و در غیر اینصورت امکان ثبت ثنا نیست.

در خصوص اجباری بودن کد پستی در ثبت ثنا و اینکه در کارت های ملی جدید کد پستی وجود ندارد چه باید کرد؟

دسترسی به کد پستی غیر از کارت ملی از طریق دیگر نیز امکان پذیر است مانند قبوض آب، برق و ….

در خصوص نحوه دریافت هزینه های ویرایش ثنا و ابلاغیه توضیح دهید.

طبق تعرفه دفتر در سال ۹۷ اقدام می شود. همچنین در قسمت ماشین حساب قضایی هزینه ها به تفکیک محاسبه می شود.

ثبت نام ثنا از طرف وکیل پرونده : در حال حاظر بعضی از دفاتر ثبت نام را توسط وکیل حتی وکلای غیر رسمی انجام می دهند . آیا عمل آنها و درج امضاء وکیل به جای موکل وجاهت قانونی دارد؟

در ثبت نام ثنا متقاضی می بایست در دفتر خدمات حضور پیدا کند و هیچ شخص دیگری حتی وکیل وی نمی تواند اقدام به ثبت نام برای موکل خود نماید.

چرا هزینه ابلاغ الکترونیک در دفاتر و در کافی نت ها تناقص دارد؟ این نارضایتی مراجعه کننده را به همراه دارد؟

تعرفه های دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مشخص و از طریق اداره کل به این دفاتر ابلاغ شده است بنابر این بدیهی است کافی نت ها تحت نظارت این اداره کل نبوده ودر صورت نارضایتی می بایست به مراجع قانونی مراجعه نمایند

امکان عودت هزینه های دادرسی اشتباه

در صورتی که هزینه دادرسی به علت اشتباه دفتر درست محاسبه نشده باشد دفتر می بایست خود اقدام به جبران ضرر وارده نماید اما در سایر موارد در صورت اشتباه واریزی برگشت هزینه انجام می شود.

چگونگی عودت هزینه های دادرسی توسط مراجع ذی صلاح؟

برگشت هزینه دادرسی در صورتی امکان پذیر است که دادخواست به شعبه ارجاع نشده باشد در این حالت ابتدا کد رهگیری غیر فعال می شود سپس متقاضی با تکمیل فرم های مربوطه در تهران به اداره کل خدمات و در استان ها به معاونت فناوری اطلاعات استان می بایست مراجعه نماید.

چگونگی ثبت نام ثنا و دادخواست جهت زندانیان؟

در تمام زندان های سراسر کشور یک کاربر دفتر خدمات مستقر در زندان راه اندازی شده است که ابتداعاً‌ می تواند اقدام به ثبت نام ثنای زندانیان نماید و بعد از آن نیز اقدام به ثبت دادخواست های زندانیان نماید و دفاتر خدمات قضایی به هیچ عنوان امکان پذیرش دادخواست زندانیان از اقوام درجه یک وی را ندارند و لو با داشتن ثبت نام زندانی،‌همچنین در صورتی که زندانی دارای وکیل باشد،‌وکیل می تواند با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اقدام به ثبت دادخواست یا شکوائیه وی نماید

بعد از برگشت پرونده از طرف معاونت ارجاع با توجه به اینکه دفتر،مدارک را اخذ می کند و مدارک را اسکن می کند چرا هیچ هزینه ای برای دفتر در نظر گرفته نمیشود؟

با اضافه نمودن مدارک جدید در دادخواست هزینه تعرفه دفتر محاسبه و اضافه میگردد

در سیستم های شهرستان ها امکان مرجوع نمودن دادخواست از خود دادگاه وجود دارد اما بعد از اصلاح دادخواست امکان ارسال دوباره دادخواست به همان شعبه وجود ندارد . لازم به ذکر است که در سیستم های دادگاه یزد امکان پذیر نیست

پس از ارجاع دادخواست به شعبه برگشت داده نمیشود و اخطار رفع نقص صادر میگردد

در خصوص دادخواست نفقه فرزند که الزاما به مرکز مشاوره معرفی می گردند، صدور حکم از چه تاریخی لحاظ می گردد تاریخی که به مشاوره معرفی می گردد یا تاریخ تقدیم دادخواست؟

برای این عنوان خواسته نیازی به مراجعه به مرکز مشاوره نمی باشد

چنانچه وکیل کتبا اعلام نمود قرارداد دیگری فیمابین آنان منعقد نشده اعلام کتبی وی جهت ارسال دادخواست کفایت می نماید یا ارائه قرارداد الزامی است؟

به نظر می رسد با توجه به راه اندازی قرارداد الکترونیک،‌وجود سوال موضوعیت ندارد.

آیا منظور از نسخه ثانی قرارداد ، اصل قرارداد منعقده با موکل است یا فتوکپی مصدق آن؟

اصل وکالت نامه و در صورت نبودن اصل وکالت نامه برابر اصل شده می بایست ارائه شود

در خصوص اسناد لازم الاجرا که در بخشنامه اخیر ذکر شده به جزء مهریه و تخلیه عین مستاجره شامل چه موارد دیگری می شود؟

ذکر کلمه سند عادی به نظر درست نباشد

در دادخواست های تجدید نظر خواهی و واخواهی آیا اگر تاریخ ابلاغ برای تجدید نظر خواه ها متفاوت باشد می توان یک دادخواست مشترک ثبت نمود؟

در صورتی که اسم اشخاص در دادنامه باشد و مهلت نگذشته باشد میتوانند تواما دادخواست دهند

اگر اتباع برای ثبت دادخواست قیم داشته باشد و قیم نیز تبعه خارجی باشد در قسمت افزایش مشخصات نماینده ، نمیتوان هویت غیر ایرانی برای قیم یا نماینده انتخاب نمود.

برای قیم یا نماینده انتخاب نمود.
با توجه به اینکه برای نماینده فیلد اتباع غیر ایرانی در سامانه پیش بینی نشده است فعلا در چنین مواردی می بایست جهت ثبت دادخواست به مجتمع قضایی مراجعه شود

خواسته استرداد مال غیر منقول : اگر فروشنده بخواهد ملک خود پس بگیرد باید دادخواست استرداد مال غیر منقول بدهد که همچنین خواسته ای در سیستم وجود ندارد

حسب مورد دادخواست اعلام بطلان معامله یا فسخ قرارداد می بایست ثبت شود

در دادخواست های مالی غیر منقول بعضی از پیوست ها از نظر سیستم اجباری است و ممکن است خواهان ، دسترسی به آن نداشته باشد یا اصلا چنین منضماتی را نداشته باشد ، برای مثال : اعتراض به آگهی تشخیص

در قسمت منضمات پس از بررسی هر خواسته پیوست های مورد نیاز آن در نظر گرفته شده است در خواسته ی مذکور نیز تصویر مصدق رای هیات تشخیص و تصویر مصدق رای کمیسیون موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع می بایست به عنوان منضمات پیوست شود

در مواردی که ارائه مدرک مالکیت الزامی است سیستم از کاربر اجبارا سند مالکیت می خواهد و خواهان ممکن است قولنامه یا مبایعه نامه ای داشته باشد و این تنهامدرک مالکیت وی میباشد پیشنهاد میشود به جای سند مالکیت ، مستندات مالکیت درخواست شود.

سند مالکیت شامل دو نوع رسمی و عادی می باشد در سامانه سند مالکیت به صورت کلی در منضمات تعریف شده است تا قولنامه/مبایعه نامه نیز قابل ثبت باشد.

در برخی از موارد علیرغم اینکه هزینه دادرسی از طریق سیستم اخذ می گردد ولی دفاتر دادگاه اظهار می دارند که هزینه کم دریافت شده است

هزینه های دادرسی در سامانه بر اساس قانون بودجه و بخش نامه یکسان سازی به صورت صحیح محاسبه می شود لذا در مواردی مانند ارزش منطقه ای ملک که می بایست محاسبه و در فیلد مربوطه درج شود تا بر اساس آن هزینه دادرسی اخذ شود چنانچه مبلغ صحیح نباشد هزینه دادرسی نیز به درستی محاسبه نمی شود و در شعبه اخطار رفع نقص مبنی بر کسری هزینه دادرسی صادر می شود.

در پرونده های خانواده موضوع ماده ۵ قانون حمایت خانواده باید گزینه معاف انتخاب گردد و اگر گزینه معاف انتخاب شود هیچ وجهی پرداخت نمی شود ، خواهشمند است به این موضوع رسیدگی شود

این موضوع به سایر مجوز های خاص جهت معافیت از هزینه دادرسی در سامانه اضافه شده است.

بعضی از عناوین در سیستم پیش بینی نشده است مانند ابطال دستور فروش املاک مشاعی، لغو دستور فروش املاک مشاعی

چون دستور فروش بر اساس اجرائیه ای که صادر شده است انجام میشود برای ابطال باید ابتدا دادخواست ابطال اجرائیه را طرح نمود

موضوع برابر اصل بودن اوراق در سامانه طبق قانون جزو صلاحیتهای قانونی دفاتر نیست و این امر مسئولیت مضاعفی برای مدیران از جهت کیفری ایجاد می کند . خواهمشند است رسیدگی فرمایید.

برابر اصل نمودن اوراق صرفا توسط دفاتر اسناد رسمی یا وکیل صورت میگیرد و دفتر صرفا اصل بودن یا برابر اصل بودن مدرک را گواهی می نماید.

تکلیف ثبت دادخواست های تجدید نظرهای خارج از موعد قانونی چیست؟

دادخواست های تجدیدنظر و واخواهی خارج از موعد در دفاتر خدمات قضایی ثبت میگردد و صرفا در سامانه خطایی مبنی بر اینکه مهلت قانونی ارائه دادخواست گذشته است نمایش داده می شود تا متقاضی عذر موجه خود را درج نماید. .عدم پذیرش به علت رعایت نکردن موعد قانونی با دادگاه می باشد

آیا برای دادخواست تمکین،گواهی عدم سازش از مراکز مشاوره لازم است؟

خیر صرفا در طلاق توافقی زوجین می بایست به مراکز مشاوره مراجعه نمایند.

در طلاق توافقی اگر بدون مراجعه به مشاور، دفتر اقدام کند با اجازه دادگاه ، تکلیف چیست؟

چنانچه دادگاه مجوز ثبت را صادر کرده باشد دفتر می تواند بدون ارجاع متقاضیان به مرکز مشاوره دادخواست را ثبت و به مجتمع قضایی ارسال نماید.

تعیین تکلیف پرونده های بلا اقدام روی سیستم ، ایا کد رهگیری ها را می توان جایگزین کرد؟

خیر کد های رهگیری قابل جایگزین کردن نمی باشند.

در طلاق توافقی، خواهان ، کدام یک از طرفین می باشد؟

در طلاق توافقی زوج و زوجه هر دو به عنوان خواهان می باشند.

ضرورت مشخص نمودن جایگاه مشاور در دفاتر

دفاتر به متقاضیان مشاوره نمی دهند صرفا می بایست دادخواست ارائه شده را به شکل صحیح ثبت نمایند و در این راستا نیز می توانند متقاضی را هدایت نمایند

برای کسانی که بیمار هستند جهت ثبت ثنای این افراد چه راهکاری وجود دارد؟

در خصوص بیمارانی که هوشیار می باشند و صرفاً‌توان حرکت را ندارند،‌سامانه ثبت نام ثنا بر خط قوه قضاییه راه اندازی شده است .

روءسای حوزه های قضایی اصرار دارند داوری را در دفتر مستقر نمایند با توجه به اینکه هزینه ها به عهده مدیر دفتر می باشد راهنمایی بفرمایید.

خدمات ارائه شده در دفتر صرفا از طریق اداره کل خدمات الکترونیک قضایی اعلام می شود در غیر اینصورت دفاتر هیچ خدمتی را نباید ارائه دهند لذا داوری نیز جزء خدمات دفتر محسوب نمی شود

در بعضی از حوزه های قضایی اعلام می کنند که بعد از ۲۰ هر ماه به بعد پرونده ای در دفتر ثبت نگردد و یا ارسال نگردد خواهشمند است راهکار ارائه دهید

جهت کنترل و جلوگیری از عدم ارجاع دادخواست ها به شعبه توسط معاون ارجاع می توان با گزارش گیری از تعداد این گونه دادخواست ها و ارائه آن به رئیس دادگستری به این موضوع نظارت نمود.

در خصوص نبودن اصل سند ازدواج،آیا کپی آن ارزش قانونی دارد یا خیر؟

خیر می بایست رونوشت آن ارائه و اسکن شود.

مدارک کپی ارائه شده به دفاتر بدون ارائه اصل آن آیا اسکن آن از طرف دفاتر جایز است؟

خیر بدون ارائه اصل مدارک ، اسکن آن از طرف دفاتر جایز نمی باشد.

آیا دریافت پول نقد برای افرادی که کارت بانکی همراهشان نیست مجاز است؟

خیر، حتما می بایست هزینه ها از طریق کارت بانکی پرداخت شود.

علت متغیر بودن هزینه تجدیدنظرخواهی با توجه به دادخواست ها چیست؟

هزینه دادرسی در تجدیدنظر خواهی در امور مالی ۴/۵ در صدر مبلغ محکوم به است که با توجه به مبلغ محکوم به هزینه دادرسی تغییر میکند و در امور غیرمالی نیز طبق بخشنامه یکسان سازی هزینه دادرسی محاسبه و دریافت می شود.

دلیل اینکه در دادخواست های تجدیدنظر پس از پرداخت هزینه دادرسی در دفاتر، محاکم مجددا اخطار رفع نقص جهت کسری پرداخت هزینه دادرسی ارسال می نمایند چیست؟

به دلیل اینکه در برخی مواقع مبلغ محکوم به در سامانه به درستی درج نشده لذا هزینه دادرسی به درستی محاسبه نمی شود

تقدم و تاخر در درج خواسته ها در بسیاری از موارد مشکل ساز است.

ترتیب درج خواسته در ستون دادخواست بر اساس ترتیب درج در سامانه می باشد و ترتیب درج خواسته در ستون دادخواست موضوعیت ندارد و ایراد شکلی محسوب نمیشود.

در مواردی که خواهان پرونده، شخصیت حقوقی باشد نام شخص در هنگام ثبت درست و کامل درج شده ولی بعد از ارسال، نام شخص تغییر یافته و به جای آن کد اقتصادی درج می شود.

به صورت موردی کد رهگیری را به واحد پشتیبانی فنی ارسال نمایید.

در صورت نقص پرونده، مرجوع کردن پرونده های ارسالی در خصوص دادخواست‌های تجدیدنظر و واخواهی امکان پذیر نیست، در صورتیکه در شهرستان های دیگر مانند تهران و قزوین این کار انجام میگیرد اما در سیستم شهرستان یزد انجام نمی گیرد.

در هیچ استانی با توجه به اینکه دعاوی اعتراضی مستقیما به شعبه ارجاع میشود امکان برگشت آن وجود ندارد. مگر در موارد خاص که این امر توسط مدیر سیستم انجام می شود.

آیا می توان از کارت بانکی مدیر دفتر، به جای مراجعینی که وجه نقد دارند استفاده کرد؟

خیر امکان استفاده از کارت بانکی مدیر دفتر وجود ندارد.

دادخواست پس از ثبت نهایی طی چند روز به دادگاه ارسال می شود؟

دادخواست می بایست پس از ثبت بلافاصله به مرجع قضایی صالح ارسال شود .

تکلیف دادخواست های برگشتی که خواهان پس از برگشت، از ارسال مجدد انصراف داده است چیست؟

در کارتابل دفتر می ماند و برای غیرفعال کردن کد رهگیری می بایست استرداد هزینه صورت گیرد.

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.