دادخواست شورای حل اختلاف
دادخواست شورای حل اختلاف

پیگیری دادخواست شورای حل اختلاف

شورای حل اختلاف یک مرجع قضایی است که برای رسیدگی یه دعاوی با سقف مشخص ایجاد شده است . طریقه ثبت شکایت در شورای حل اختلاف را در مقاله نحوه ثبت شکایت در شورای حل اختلاف توضیح دادیم . بعد از ثبت و پرداخت هزینه دادرسی باید تا زمان رسیدگی به اختلاف منتظر ماند . یکی از مهمترین مسائلی که در این مدت زمان و هم چنین مدت زمان رسیدگی به اختلاف مهم است ، اطلاع طرفین دعوی از فرآیند رسیدگی است . در گذشته نه چندان دور این کار به وسیله پست ، طی یک نامه ، انجام می شد اما امروزه به لطف پیشرفت تکنولوژی دیگر نیازی به ارسال نامه نیست . بلکه سامانه ایی طراحی شده است که به واسطه آن طرفین اختلاف می توانند از ابلاغیه های شورای حل اختلاف اطلاع یابند . از این رو در این مقاله به ابلاغیه شورای حل اختلاف و ابلاغیه الکترونیکی شورای حل اختلاف و ورود به سامانه ثنا می پردازیم .

ابلاغیه شورای حل اختلاف چیست؟

 ابلاغیه اطلاعیه ای است که طی آن دو طرف اختلاف در جریان پرونده قرار می گیرند . در شورای حل اختلاف نیز از زمانی که خواهان دعوی ، اقدام به ثبت شکایت در شورا می کند تا زمانی که رسیدگی پایان می یابد و حکم نهایی صادر می شود ، هر آنچه مربوط به رسیدگی به اختلاف است از طریق ابلاغیه به طرفین اطلاع داده می شود . برای مثال اولین ابلاغیه ای که در شورای حل اختلاف و دادگاه ها صادر می شود ، ابلاغیه ای است که برای خوانده صادر می شود و به او اطلاع داده می شود که از او شکایتی ثبت شده است . بنابراین اهمیت ابلاغیه شورای حل اختلاف در مطلع نمودن طرفین اختلاف از تشریفات رسیدگی است . 

ابلاغیه الکترونیکی شورای حل اختلاف

در حال حاضر دیگر ابلاغیه و سایر اوراق قضایی مثل اظهارنامه قضایی ، به صورت فیزیکی ارسال نمی شوند ، بلکه قوه قضاییه سامانه ای را تاسیس کرده است که به واسطه آن اوراق قضایی به صورت الکترونیکی ابلاغ می شوند . این سامانه با نام سامانه ابلاغ الکترونیکی ثنا ، کلیه ابلاغیه های قضایی صادر شده و پیوست آنها را در حساب کاربری مخاطب قرار می دهد . برای آشنایی با ابلاغ الکترونیکی سامانه ثنا کلیک کنید . 

پیگیری دادخواست شورای حل اختلاف

به ۲رو روش امکان پذیر است

ابتدا از طریق ارسال پیامک که در ذیل توضیح داده شده رمز شخصی دریافت کنید

سپس از طریق سایت یا پیامک اقدام نمایید

۱ http://resultcase.adliran.ir/Login/Authenticate?layoutName=OfficesLoginLayout#/secondStep?returnUrl=ResultCase%2FCaseListWithPassword&systemName=ResultCaseService

۲ سامانه پیام کوتاه خدمات الکترونیک قضایی

    دریافت خلاصه پرونده

    دریافت رمز پرونده

    دریافت شعبه رسیدگی کننده و آدرس

    ارسال پیشنهاد و یا انتقاد

شهروندان جهت دریافت راهنمای استفاده از این سامانه، می توانند عدد صفر را به شماره ۵۰۰۰۴۹ پیامک نمایند. همچنین شهروندان می توانند برای دریافت هر بخش به شرح زیر، عدد مربوط را به شماره ۵۰۰۰۴۹ پیامک نمایند.

    راهنمای دریافت خلاصه پرونده، عدد یک،

    راهنمای دریافت رمز پرونده، عدد دو،

    راهنمای دریافت شعبه رسیدگی کننده و آدرس، عدد سه

    راهنمای ارسال پیشنهاد و یا انتقاد، عدد نه

نحوه دریافت خدمات فوق الذکر به شرح زیر است:

۱- برای دریافت خلاصه پرونده می بایست کد زیر را از چپ به راست به شماره ۵۰۰۰۴۹ پیامک نمود:

رمز شخصی# شماره فرعی پرونده # شماره پرونده # ۱

مثال: چنانچه می خواهید از آخرین وضعیت پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۲۶۱۹۷۰۰۰۰۰شماره فرعی ۲ که رمز شخصی آن ۲۰۳۰ است مطلع شوید.

کد ۲۰۳۰ # ۲ # ۹۰۰۹۹۸۲۶۱۹۷۰۰۰۰۰ # ۱ را به شماره ۵۰۰۰۴۹ ارسال می نمایید

۲- برای دریافت رمز شخصی پرونده می بایست کد زیر را از چپ به راست به شماره ۵۰۰۰۴۹ پیامک نمود:

شماره پرونده # ۲

توجه:این خدمت تنها به افرادی ارایه می شود که شماره تلفن همراه آن ها در سیستم مدیریت پرونده قضایی ثبت شده باشد.

۳- برای دریافت شعبه رسیدگی کننده و آدرس می بایست کد زیر را از چپ به راست به شماره ۵۰۰۰۴۹ پیامک نمود:

رمز شخصی# شماره فرعی پرونده # شماره پرونده # ۱

۴- برای ارایه پیشنهاد و انتقاد نیز می توان متن مربوط را با الگوی زیربه شماره ۵۰۰۰۴۹ پیامک نمود:

متن پیشنهاد یا انتقاد # ۹

Zeen Social Icons

مطالب بیشتر
نمونه وکالتنامه فروش خودرو از خارج از کشور