هزینه کفن و دفن تامین اجتماعی سال ۹۹

یکی از خدمات سازمان تأمین اجتماعی به افرادی که تحت پوشش این بیمه هستند پرداخت کمک هزینه کفن و دفن است.

هزینه کفن و دفن تامین اجتماعی چیست؟

یکی از خدمات سازمان تأمین اجتماعی به افرادی که تحت پوشش این بیمه قرار دارند بر اساس بند ۱۸ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی کمک هزینه کفن و دفن است.

کمک هزینه کفن و دفن مبلغ مقطوعی است که به منظور جبران بخشی از هزینه‌های مربوط به کفن و دفن بیمه شده در مواردی که خانواده او این امر را به عهده می‌گیرند پرداخت می‌شود.

بر اساس قوانین تأمین اجتماعی، کمک هزینه کفن و دفن علاوه بر بازماندگان بیمه شدگان اجباری و اختیاری به بازماندگان بازنشستگان، ازکارافتادگان کلی و مقرری بگیران بیمه بیکاری متوفی نیز پرداخت می‌شود.

شرط اصلی پرداخت کمک هزینه کفن و دفن به بازماندگان، برقرار بودن ارتباط بیمه ای متوفی با سازمان در زمان فوت است اما اگر بیمه شده‌ای قبل از فوت به عللی مانند بیماری و بارداری به صورت موقت ارتباط کاری با کارفرما نداشته باشد، مشمول دریافت کمک هزینه کفن و دفن است.

پیش از این محمدحسن زدا قائم‌مقام مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با انتشار فیلمی در صفحه اینستاگرام خود درباره هزینه کفن و دفن بیمه شدگان گفته بود: بعد از فوت کمک هزینه کفن و دفن به بازماندگان بیمه شده اصلی سازمان تأمین اجتماعی تعلق می‌گیرد که معادل یک ماه حداقل حقوق است.

قائم‌مقام مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: برای سال ۹۸ این مبلغ یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است که تقدیم بازماندگان بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی می‌کنیم.

میزان کمک هزینه کفن و دفن در سال ۹۹

سال گذشته سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد که مبلغ کمک هزینه کفن و دفن بابت فوت بیمه شدگان اجباری، اختیاری، مقرری بگیران بیمه بیکاری، همکاران سازمانی و مستمری بگیران اعم از بازنشستگان واز کار افتادگان کلی که تاریخ فوت آنان از ۸۶.۱۱.۲۰ به بعد باشد معادل حداقل دستمزد ماهیانه سال فوت است.

در خصوص مشمولینی که تاریخ فوت آنان قبل از ۸۶.۱۱.۲۰ باشد مبلغ کمک هزینه کفن ودفن با توجه به تاریخ فوت و جمعیت شهر محل دفن تعیین می‌شود.

مدارک لازم برای دریافت کمک هزینه کفن ودفن
-گواهی فوت بیمه شده یا مستمری بگیر

  • اصل دفترچه درمانی متوفی

کمک هزینه کفن و دفن به چه کسانی تعلق نمی‌گیرد؟

  • بیمه شدگان حرف و مشاغل آزاد
  • بیمه شدگان شاغل در کارگاه‌های دارای قرارداد واگذاری ۱%و ۷% وجوه مبنای کسر حق بیمه که پرداخت این تعهد به عهده کارفرماگذاشته شده است.
  • -مستمری بگیران بازنشسته واز کار افتادگان کلی که مشمول پرداخت حق سرانه درمان می‌باشند
    -کارکنان شرکت‌ها و موسسات دولتی مشمول قانون تامین اجتماعی که تابع نظام هماهنگ پرداخت حقوق می‌باشند و موسسه آنان به استناد قانون «پرداخت پاداش خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت» و اصلاحیه آن مکلف به پرداخت هزینه کفن ودفن کارکنان خود می‌باشند.

کمک هزینه کفن و دفن در سال ۹۹ طبق اعلام یک مقام مسئول

امسال یعنی سال ۹۹ نیز علی اصغر دادخواه مدیر کل تامین اجتماعی استان قم در خصوص بیمه کفن و دفن گفت: بر اساس بند ۱۸ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی، کمک هزینه کفن و دفن مبلغ مقطوعی است که برای تامین هزینه های مربوط به کفن و دفن بیمه شده، در مواردی که خانواده متوفی این امر را به عهده می گیرند، به بازماندگان وی پرداخت می شود.

مدیرکل تامین اجتماعی قم ادامه داد: کمک هزینه کفن و دفن به عنوان یکی از حمایت های موضوع قانون تامین اجتماعی، علاوه بر بازماندگان بیمه شدگان اجباری و اختیاری، به بازماندگان بازنشستگان، از کارافتادگان کلی و مقرری بگیران بیمه بیکاری متوفی پرداخت می‌شود.

وی عنوان کرد: برقرار بودن ارتباط بیمه شده اجباری با کارفرمای کارگاه مشمول قانون تامین اجتماعی، شرط اصلی پرداخت کمک هزینه کفن و دفن به بازماندگان بیمه شده متوفی است، بنابراین افرادی که قبل از فوت فاقدارتباط بیمه ای با سازمان تامین اجتماعی باشند، مشمول دریافت این کمک هزینه نیستند.

دادخواه افزود: بیمه شدگانی که قبل از فوت به عللی مانند بیماری یا بارداری یا بیکاری به صورت موقت ارتباط کاری با کارفرما نداشته باشند، مشمول دریافت کمک هزینه کفن و دفن هستند.

وی گفت: با توجه به تسهیلاتی که از سوی سازمان تامین اجتماعی فراهم شده، کمک هزینه مذکور بابت فوت همسر نیز در صورت احراز شرایط قانونی به بیمه شدگان و مستمری بگیران پرداخت می‌گردد.

مدیرکل تامین اجتماعی قم با بیان اینکه کمک هزینه کفن و دفن به همسر بیمه شده یا مستمری بگیر متوفی، فرزند و پدر یا مادر وی پرداخت می‌شود، ادامه داد: این کمک هزینه پس از انجام مراحل کفن و دفن بیمه شده متوفی و با ارائه اسناد و مدارک مربوط، از سوی شعب سازمان تامین اجتماعی قابل پرداخت است، میزان کمک هزینه کفن و دفن، معادل حداقل دستمزد ماهانه مشمول کسر حق بیمه زمان فوت است،

افرادی که مشمول دریافت این کمک هزینه هستند، می توانند با ارائه گواهی فوت بیمه شده یا مستمری بگیر یا همسر آنان و دفترچه درمانی متوفی به یکی از شعب تامین اجتماعی، این کمک هزینه را دریافت کنند.

پرداخت غیرحضوری کمک هزینه کفن ودفن در سال ۹۹

طبق دستور اداری شماره ۵٠١٠/٩٨/۵۵٢٧ مورخ ٩٨/١١/٢٩ معاونت محترم بیمه ای و در راستای کاهش مراجعات حضوری بیمه شدگان، رضایتمندی هرچه بیشتر مخاطبین و تحقق تامین اجتماعی الکترونیک، امکان پرداخت غیرحضوری کمک هزینه کفن و دفن برای بیمه شدگان سراسر کشور فراهم گردیده است.

متقاضیان می توانند بدون مراجعه به شعب یا کارگزاریهای سازمان و از طریق سامانه خدمات الکترونیکی سازمان به نشانی eservices.tamin.ir نسبت به ثبت درخواست کمک هزینه کفن ودفن اقدام نمایند. شعب سازمان نیز موظفند در اسرع وقت به درخواستهای مذکور رسیدگی و مبلغ آن را به حساب اعلام شده توسط متقاضیان واریز نمایند.

شایان ذکر است طبق بند «١٨» ماده« ٢ »قانون تامین اجتماعی کمک کفن ودفن مبلغ مقطوعی است که به منظور تامین هزینه های کفن و دفن بیمه شده به بازماندگان وی پرداخت می گردد.

Zeen Social Icons

مطالب بیشتر
آیا زن بعد از بخشیدن مهریه میتواند باز مطالبه کند ؟