راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

اطلاعیه وزارت بهداشت درباره دانشجویان ایرانی خارج از کشور

سایت سفارت جمهوری اسلامی ایران در میلان (ایتالیا) اطلاعیه وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در خصوص نحوه ادامه تحصیل و ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشجویان ایرانی در رشته‌های گروه پزشکی شاغل به تحصیل در دانشگاه‌های معتبر خارج از کشور را به شرح زیر منتشر کرده است:

پیرو سئوالات مطرح شده در خصوص متقاضیان ارزشیابی مدارک تحصیل آنلاین در دانشگاههای مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به اطلاع می‌رساند، با توجه به ماهیت رشته‌های علوم پزشکی و لزوم حضور در کلاسهای عملی، کاراموزی در عرصه و کارورزی بالینی و کسب مهارتهای حضوری، از ابتدای تاسیس وزارت بهداشت و در مصوبات شورایعالی ارزشیابی به عنوان تنها مرجع قانونی تصمیم گیری در خصوص نظارت و ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشجویان خارج از کشور (طبق قانون تشکیلات وزارت بهداشت مصوب مجلس شورای اسلامی) تحصیلات غیر حضوری و مکاتبه‌ای مورد تایید نبوده و این موضوع به صراحت در بند ۱۰-۳ آیین نامه ارزشیابی و همچنین اطلاعیه‌های این مرکز نیز تاکید گردیده است.

به دنبال پاندمی کووید ۱۹ از بهمن ۱۳۸۸ و ممنوعیت صدور روادید و یا بسته بودن مرز برخی کشورها وعدم امکان حضور دانشجویان جدیدالورود در این کشورها و همچنین با عنایت به بند ۱۰-۳ آیین نامه ارزیابی مدارک دانش آموختگان خارج از کشور، مبنی برعدم امکان ارزشیابی مدارک دوره‌های غیر حضوری و مکاتبه ای، موضوع تحصیلات آنلاین در شورایعالی ارزشیابی مدارک فارغ التحصیلان خارج از کشور مورخ ۲۷/۵/۱۳۹۹ مطرح و ضمن تاکید بر مصوبات قبلی، با اخذ پذیرش متقاضیان ادامه تحصیل در کشورهای دیگر بصورت غیر حضوری مخالفت گردید و در خصوص کسانی که در حال تحصیل بوده و دانشگاه کشور مبدا در صدد تشکیل کلاس‌ها بصورت آنلاین و غیر حضوری بود، مقرر گردید در خصوس این دانشجویان، در زمان مراجعه جهت دریافت خدمت بررسی و تصمیم گیری شود.

نظر به اینکه برخی دانشجویان در سال تحصیلی گذشته (۲۰۲۱-۲۰۲۰) با تصور بهبود شرایط و امکان حضور در کشور محل تحصیل بصورت آنلاین شروع به تحصیل نموده بودند و یک سال تحصیلی را در آن کشور گذرانده بودند، موضوع مجددا در شورایعالی ارزشیابی مورخ ۲۳/۴/۱۴۰۰ مطرح و با ارزشیابی مدارک خارج کشور با شروع دوره بصورت آنلاین مخالفت شد.

نهایتا با عنایت به بازگشایی مرز اکثر کشورها جهت تردد و تحصیل حضوری دانشجویان و به منظور مساعدت به افرادی که یک سال تحصیلی را در سال تحصیل ۲۰۲۱-۲۰۲۰ بصورت غیر حضوری گذرانده‌اند و در حال حاضر امکان تحصیل حضوری برای ایشان فراهم گردیده بود، موضوع مجددا در جلسه شورایعالی ارزشیابی مورخ ۲۶/۶/۱۴۰۰ مطرح و با نظر شورا مقرر گردید، صرفا طبق ضوابط جهت کسانی که در سال تحصیلی ۲۰۲۱-۲۰۲۰ و قبل از آن (از زمان شروع پاندمی کرونا و ممنوعیت تردد) در دانشگاه‌های مورد تایید ثبت نام و در دوره اصلی شروع به تحصیل نموده اند، بر اساس شرایط ذیل، پس از فارغ التحصیلی قابل ارزشیابی گردد:

ماهیت و روند اصلی تحصیلی در این دوره‌ها باید بصورت حضوری باشد و لازم است دانشجویان بر اساس امکانات ایجاد شده توسط دانشگاه خارج از کشور در زمان ممنوعیت تردد، بصورت مجازی در کلاس‌ها شرکت نموده باشند. مراتب ممنوعیت تردد مرزی به هر کشور، با تایید وزارت امور خارجه احراز می‌گردد.

مستندات مربوط به پذیرش در دوره با ماهیت حضوری و نحوه ثبت نام مجوز حضور در کلاس‌های مجازی توسط دانشگاه خارج از کشور و همه گیری کووید ۱۹ و همچنین مستندات حضور در کلاس‌ها و آزمونهای مجازی و ریز نمرات یا مستندات ارزشیابی‌های مربوطه، باید مشابه دوره‌های حضوری با تایید وزارت امور خارجه (در سامانه میخک) ارائه شود.

حداکثر مدت تحصیل غیر حضوری دانشجویان نباید بیش از یک سوم کل دوره تحصیل باشد.

ضمنا، حضور دانشجو در کلاسهای عملی و دوره‌های کارآموزی و کارورزی، در کشور محل تحصیل الزامی است. بدیهی است حضور دانشجو در کشور محل تحصیل در الباقی دوره تحصیلی (دوم سوم حضوری دوره) الزامی خواهد بود.

با توجه به اینکه تا قبل از سال تحصیلی ۲۰۲۲-۲۰۲۱ دوره‌های آمادگی پیوسته حضوری نظیر پاتفک، کالج. Premedt Foundation و قبل از ورود به دوره تحصیلی اصلی به عنوان ملاک شروع به تحصیل لحاظ می‌گردید.

مطابق با اطاعیه‌های منتشر شده، بر اساس مصوبه شورایعالی ارزشیابی از سال تحصیلی ۲۰۲۲-۲۰۲۱ و بعد از آن، زمان شروع به تحصیل در دوره اصلی، ملاک، مورد تایید بودن دانشگاه می‌باشد (معیار شروع به تحصیل، تاریخ ویزای معتبر، تاریخ خروج از کشور و تاریخ حضور و شرکت در کلاس‌های دوره اصلی، مطابق با برنامه سال تحصیلی دانشگاه مربوطه می‌باشد) لذا، همه افرادی که این دوره‌ها یا دوره اصلی را در طول دوران کرونا، با استناد به محدودیت‌های تردد، بصورت غیر حضوری شروع کرده باشند که ملزم به تبعیت از ضوابط و مصوبات زمان شروع دوره اصلی از جمله اعتبار دانشگاه و بیش نیازهای شروع به تحصیل و کسب نمره زبان کشور محل تحصیل، با رعایت معیار اعلام شده شروع به تحصیل می‌باشند.

شایان ذکر است در زمان اعلام لیست دانشگاههای مورد تایید برای سال تحصیلی ۲۰۲۲-۲۰۲۱ در تاریخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۹ در سایت مرکز خدمات آموزشی، به صراحت به معیارهای شروع به تحصیل از جمله ویزا، خروج از کشور و حضور در کلاس، اشاره گردیده و نظر به اینکه مرز بسیاری از کشورها در زمان همه گیری باز بوده و در حال حاضر نیز بجز کشور چین سایر کشورها مرزهای خود را جهت تردد دانشجویان گشوده اند، لازم بود افراد با اطلاع از موضوع‌عدم امکان اخذ ویزا و حضور در کلاسها، نسبت به اخذ پذیرش از سایر کشورها اقدام می‌نمودند. ضمناً ادامه تحصیل آنلاین جهت ورودی های قبلی نیز که در حال حاضر ممنوعیت تردد ندارند، طبق ضوابط میسر نمی‌باشد.

ماهیت و روند اصلی تحصیلی در این دوره‌ها باید بصورت حضوری باشد و لازم است دانشجویان بر اساس امکانات ایجاد شده توسط دانشگاه خارج از کشور در زمان ممنوعیت تردد، بصورت مجازی در کلاس‌ها شرکت نموده باشند. مراتب ممنوعیت تردد مرزی به هر کشور، با تایید وزارت امور خارجه احراز می‌گردد.

مستندات مربوط به پذیرش در دوره با ماهیت حضوری و نحوه ثبت نام مجوز حضور در کلاس‌های مجازی توسط دانشگاه خارج از کشور و همه گیری کووید ۱۹ و همچنین مستندات حضور در کلاس‌ها و آزمونهای مجازی و ریز نمرات یا مستندات ارزشیابی‌های مربوطه، باید مشابه دوره‌های حضوری با تایید وزارت امور خارجه (در سامانه میخک) ارائه شود.

حداکثر مدت تحصیل غیر حضوری دانشجویان نباید بیش از یک سوم کل دوره تحصیل باشد.

ضمنا، حضور دانشجو در کلاسهای عملی و دوره‌های کارآموزی و کارورزی، در کشور محل تحصیل الزامی است. بدیهی است حضور دانشجو در کشور محل تحصیل در الباقی دوره تحصیلی (دوم سوم حضوری دوره) الزامی خواهد بود.

با توجه به اینکه تا قبل از سال تحصیلی ۲۰۲۲-۲۰۲۱ دوره‌های آمادگی پیوسته حضوری نظیر پاتفک، کالج. Premedt Foundation و قبل از ورود به دوره تحصیلی اصلی به عنوان ملاک شروع به تحصیل لحاظ می‌گردید. مطابق با اطاعیه‌های منتشر شده، بر اساس مصوبه شورایعالی ارزشیابی از سال تحصیلی ۲۰۲۲-۲۰۲۱ و بعد از آن، زمان شروع به تحصیل در دوره اصلی، ملاک، مورد تایید بودن دانشگاه می‌باشد (معیار شروع به تحصیل، تاریخ ویزای معتبر، تاریخ خروج از کشور و تاریخ حضور و شرکت در کلاس‌های دوره اصلی، مطابق با برنامه سال تحصیلی دانشگاه مربوطه می‌باشد) لذا، همه افرادی که این دوره‌ها یا دوره اصلی را در طول دوران کرونا، با استناد به محدودیت‌های تردد، بصورت غیر حضوری شروع کرده باشند که ملزم به تبعیت از ضوابط و مصوبات زمان شروع دوره اصلی از جمله اعتبار دانشگاه و بیش نیازهای شروع به تحصیل و کسب نمره زبان کشور محل تحصیل، با رعایت معیار اعلام شده شروع به تحصیل می‌باشند.

شایان ذکر است در زمان اعلام لیست دانشگاههای مورد تایید برای سال تحصیلی ۲۰۲۲-۲۰۲۱ در تاریخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۹ در سایت مرکز خدمات آموزشی، به صراحت به معیارهای شروع به تحصیل از جمله ویزا، خروج از کشور و حضور در کلاس، اشاره گردیده و نظر به اینکه مرز بسیاری از کشورها در زمان همه گیری باز بوده و در حال حاضر نیز بجز کشور چین سایر کشورها مرزهای خود را جهت تردد دانشجویان گشوده اند، لازم بود افراد با اطلاع از موضوع‌عدم امکان اخذ ویزا و حضور در کلاسها، نسبت به اخذ پذیرش از سایر کشورها اقدام می‌نمودند. ضمناً ادامه تحصیل آنلاین جهت ورودیهای قبلی نیز که در حال حاضر ممنوعیت تردد ندارند، طبق ضوابط میسر نمی‌باشد.

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.