راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

نمونه تعهد محضری عدم مزاحمت

یکی از سندهایی که در دفترخانه اسناد رسمی (محضر) تنظیم می شود، تعهد عدم مزاحمت است.

این سند و تعهد نامه نوعی اقرار و اعتراف است که در صورت تکرار مزاحمت در دادگاه دلیل ضمنی و مکمل محسوب می شود.

نمونه متن تعهد نامه عدم مزاحمت

حاضر این دفتر گردید آقای مزاحم پشیمان فرزند پشیمانی با کد ملی ۳۸۱۱۱۱۱۱۱

بعد از حضور در کمال صحت عقل و سلامت جشم اشعار نمود

که طی چهار سال اخیر به انحا مختلف و با تهدید و توهین و فحاشی و ضرب و شتم

موجبات ورود خسارت مادی و معنوی قابل توجهی را به آقای محمد شاکی دادگاهی فرزند علی با کد ملی ۰۰۱۱۱۱۱ فراهم نمودم

معهذا ضمن ابراز ندامت و پشیمانی از کلیه اقدامات مجرمانه خود بدینوسیله متعهد می گردم

تحت هیچ شرایطی نسبت به نامبرده و خانواده و دوستان و همکاران مشار الیه مجرمانه ای را نظیر فحاشی و توهین و تهدید و اذیت و آزار و .. مرتکب نگردم.

بدیهی است در صورت تکرار اعمال مجرمانه مذکور آقای علی علوی مختار خواهد بود

به نحو مقتضی موجبات تعقیب کیفری اینجانب را فراهم نماید.

فحاشی و تهدید چه مجازات هایی در پی دارد؟


بر اساس قانون، فحش دادن و توهین کردن به دیگران جرم است.

ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱/۲/۱۳۹۲، بیان می‌کند:

«توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، چنانچه موجب حد قَذف نباشد،

به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا ۵۰ هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.»

طبق ماده ۲۴۵ قانون مجازات اسلامی، قَذف عبارت‌است از نسبت دادنِ زنا یا لواط به شخص دیگر، هرچند این شخص مرده باشد.
مجازات قَذف جزو حدود اسلامی است و در صورت اثبات آن،

طبق شرایط مندرج در قانون، مجرم به هشتاد ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

بنابراین، در صورتی که توهین و فحش، موجب حد قذف نباشد، می‌توان با استناد به ماده ۶۰۸، پس از اثبات جرم، توهین کننده را به مجازات مقرر در قانون محکوم کرد.

۴.۷/۵ - (۳ امتیاز)
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.