اجرای مهریه از ثبت و دادگاه

سوالات دیگراندسته بندی: ازدواج و طلاقاجرای مهریه از ثبت و دادگاه
معصومه 1 سال قبل

با درود
آیا زوجه برای مطالبه مهریه همزمان از دو طرف اقدام کنه هم از طرف اجراییه ثبت و اسناد هم از طرف دادگستری؟

1 پاسخ
احسان سعیدی 1 سال قبل

ممنوعیت قانونی دارد…یعنی نمی توان از دو مرجع مدنی ، تقاضای اجرا نمود….

پاسخ شما

Zeen Social Icons

مطالب بیشتر
پراخت دیه بر عهده بیت المال ؟