ارث نبردن زن در ازدواج موقت

سوالات دیگراندسته بندی: ازدواج و طلاقارث نبردن زن در ازدواج موقت
1 پاسخ
دریا 2 ماه قبل

مطابق مقررات‌ ، زنی که به عقد موقت مردی در می آید ، از آن مرد ارث نمی‌برد و نفقه نیز به وی تعلق نمی گیرد .

پاسخ شما