راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

افزایش حق نفقه با گذشت زمان

سوالات دیگراندسته بندی: ازدواج و طلاقافزایش حق نفقه با گذشت زمان
احسان سعیدی asked 4 سال ago

فرزند طلاقی نزد مادرش زندگی میکند و پدر مدت  ۴سال نفقه را ( بدون افزایش) پرداخت میکند .آیا میتوان مابه التفاوت  نفقه را ازپدر مطالبه کرد؟

به این مطلب امتیاز بده dwqa-question
حسین replied 4 سال ago

بله مادر می تواند دادخواست تعدیل نفقه را با توجه به افزایش نرخ تورم بدهد. و این دادخواست تنها از طرف مادر می تواند مطرح گردد وفرزندان نمی توانند در مطرح کردن این دادخواست اقدام نمایند.