برگزاری مراسم در پارکینگ ساختمان

سوالات دیگراندسته بندی: دیگر سوالاتبرگزاری مراسم در پارکینگ ساختمان
سارا 1 سال قبل

مطابق مقررات‌ ، برگزاری مراسم در پارکینگ یا پیلوت ساختمان ها مجاز است؟

1 پاسخ
الهه 1 سال قبل

مطابق مقررات‌ ، برگزاری مراسم در پارکینگ یا پیلوت ساختمانهای مسکونی باید با اجازه مدیر ساختمان و رضایت ساکنین باشد .
بعضی از موارد دیده می شود که برخی از افراد مراسم‌ها و جشن‌های خود را در پارکینگ برگزار می کنند که غالباً با سر و صدا همراه است و سبب ایجاد مزاحمت برای ساکنین می شود .
بر اساس ماده ۶۰ قانون تملک آپارتمانها استفاده از پارکینگ جهت برگزاری مجالس اختصاصی ساکنین صرفاً با اجازه مدیر و کسب رضایت تمامی ساکنین امکانپذیر خواهد بود .
در اینصورت جهت جبران هزینه‌های تحمیلی به ساختمان ، لازم است معادل چهار ماه شارژ به صندوق پرداخت گردد

پاسخ شما

Zeen Social Icons

مطالب بیشتر
خریدار ونحوه الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی