راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

تبدیل مهریه به وجه نقد

سوالات دیگراندسته بندی: ازدواج و طلاقتبدیل مهریه به وجه نقد
زهره asked 4 سال ago

آیا مهریه ای که مثلا گل رز ذکر شده قابل تبدیل به وجه نقد می باشد؟

به این مطلب امتیاز بده dwqa-question
1 Answers
Best Answer
احسان سعیدی answered 4 سال ago

خیر علی الاصول باید همان مال یعنی گل رز داده شود مگر اینکه هر دو طرفین به گونه ی دیگری تراضی کنند.
با عنایت یه توضیح فوق بدیهی است که شوهر میتواند از پرداخت وجه نقد بابت مهریه خودداری کند و این حق قانونی اوست و این درحالیست که بسیاری از خانم ها به اشتباه گمان می کنند می شود شوهر به قیمت گل ها بابت مهریه محکوم گردد.

به این مطلب امتیاز بده dwqa-answer