تخلفات منجر به توقیف خودرو

سوالات دیگراندسته بندی: نقل و انتقال خودروتخلفات منجر به توقیف خودرو
سعید 1 سال قبل

چه تخلفاتی موجب توقیف خودرو می‌شوند؟
 

1 پاسخ
دریا 1 سال قبل

تجاوز از سرعت مجاز بیش از ۵۰ کیلومتر بر ساعت، سبقت غیرمجاز در راه‌های دو طرفه ، عبور از چراغ‌ قرمز راهنمایی و رانندگی ، حرکت به‌ طور مارپیچ ، تجاوز به چپ از محور راه ، استفاده از خودرو فاقد پلاک یا پلاک غیرمجاز، مستی یا استفاده از موادمخدر و روانگردان، رانندگی با وسیله نقلیه فاقد مدارک و رانندگی بدون داشتن گواهینامه رانندگی از جمله مواردی هستند که منجر به توقیف خودرو می‌شوند.

پاسخ شما

Zeen Social Icons

مطالب بیشتر
چطور میشود