تنظیم قرارداد در مشاورین املاک

سوالات دیگراندسته بندی: نقل و انتقال مسکنتنظیم قرارداد در مشاورین املاک
علی 1 سال قبل

 تنظیم قرارداد پیش فروش ساختمان در دفاتر مشاوران املاک مشکلی ندارد؟

1 پاسخ
احسان سعیدی 1 سال قبل

مطابق مقررات ، تنظیم قرارداد پیش فروش ساختمان در دفاتر مشاوران املاک ممنوع است و‌ تنظیم قراردادهای موصوف باید به موجب قانون پیش فروش ساختمان مصوب سال ۱۳۸۹ در دفاتر اسناد رسمی منعقد گردد .
همچنین برابر قانون مذکور ، چنانچه مشاوران املاک راسآ مبادرت به تنظیم قرارداد پیش فروش کنند مرتکب تخلف شدند و پروانه کسب آنان تعلیق و در نهایت ابطال خواهد شد .

پاسخ شما

Zeen Social Icons

مطالب بیشتر
اعتبارتقسیم نامه دستی بین وراث