حکم قرار دادن موانع در کنار کوچه و خیابان

سوالات دیگراندسته بندی: دیگر سوالاتحکم قرار دادن موانع در کنار کوچه و خیابان
سعید 2 ماه قبل

 سلام . قرار دادن موانع از سوی کسبه ،موانع نگهبانان ادارات  در کنار کوچه یا مقابل مغازه و ممانعت از پارک خودروهای دیگر از لحاظ قانونی مشکل دارد؟

1 پاسخ
بسطام 2 ماه قبل

مطابق مقررات ، قرار دادن موانع از سوی کسبه ، نگهبانان ادارات و یا هر شخص دیگر در کنار کوچه ، خیابان ، مقابل مغازه یا خانه و ممانعت از پارک خودروهای دیگر نقض آشکار حقوق شهروندی است و طبق قانون مجازات دارد ، همچنین مسدود کردن کوچه و خیابان جرم است و مجازات دارد و برابر ماده ۲۴ قانون مدنی ، هیچ کس نمی تواند کوچه و خیابان هایی که بن بست یا مسدود نیست را تحت تملک قرار دهد و نصب هر گونه تابلو پارک ممنوع ، یا تهدید به پنچری خودروها در کوچه و خیابان های شهر جرم محسوب می شود و مرتکبین را می توان از دادسراهای عمومی تحت تعقیب قرار داد .

پاسخ شما