خط کشیدن صدر کننده چک روی عبارت حواله کرد

سوالات دیگراندسته بندی: دیگر سوالاتخط کشیدن صدر کننده چک روی عبارت حواله کرد
علی 1 سال قبل

چنانچه صادر کننده چک روی عبارت حواله کرد را خط بکشد. چه معنایی دارد؟

1 پاسخ
مریم 1 سال قبل

چنانچه صادر کننده چک روی عبارت حواله کرد را خط بکشد ، به این معنی است که نمی خواهد کسی که چک در وجه او صادر شده ، چک را به دیگری منتقل کند ، لذا در چنین صورتی اگر دارنده چک پشت آن را ظهر نویسی یا امضا کند و به دیگری انتقال دهد ، بانک میتواند از پرداخت وجه چک به آورنده آن‌ خودداری نماید.

پاسخ شما

Zeen Social Icons

مطالب بیشتر
مبادرت به صدور چک با علم به بسته بودن حساب