دریافت پول رهن از موجر پس از تخلیه خانه

سوالات دیگراندسته بندی: نقل و انتقال مسکندریافت پول رهن از موجر پس از تخلیه خانه
زهرا 1 سال قبل

خانه ای اجاره کرده بودم و پس از پایان تاریخ قراداد . با حیله و نیرنگ موجر خانه را تخایه کردم و حالا موجر پول رهن را به من  پس نمی دهد چه باید بکنم ؟

پاسخ شما

Zeen Social Icons

مطالب بیشتر
ممانعت ملاقات فرزند توسط زن