راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

شرایط شاهد شرعی در زمان ادای شهادت

سوالات دیگراندسته بندی: دیگر سوالاتشرایط شاهد شرعی در زمان ادای شهادت
داریوش asked 4 سال ago

شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید چه شرایطی داشته باشد ؟

به این مطلب امتیاز بده dwqa-question
1 Answers
موسوی answered 4 سال ago

شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید شرایط زیر را دارا باشد:
الف- بلوغ
ب- عقل
پ- ایمان
ت- عدالت
ث- طهارت مولد
ج- ذینفع نبودن در موضوع
چ- نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها
ح- عدم اشتغال به تکدی
خ- ولگرد نبودن
تبصره ۱- شرایط موضوع این ماده باید توسط قاضی احراز شود.
تبصره ۲- در مورد شرط خصومت، هرگاه شهادت شاهد به نفع طرف مورد خصومت باشد، پذیرفته می شود.

به این مطلب امتیاز بده dwqa-answer