شکایت از همسایه به علت نگاه مخفیانه به حریم خانه

سوالات دیگراندسته بندی: دیگر سوالاتشکایت از همسایه به علت نگاه مخفیانه به حریم خانه
یاسر 1 سال قبل

فردی در دادسرا مبنی بر اینکه مردی از بالکن خانه اش به طور مستمر به حیاط منزل وی که محل حضور خانواده اش است سرک می کشد و دید می زند طرح شکایت می کند، آیا فرد مذکور قابلیت تعقیب کیفری دارد؟
 

1 پاسخ
الهه 1 سال قبل

نگاه کردن از پشت بام یا بالکن و یا سرک کشیدن بصورت مستمر به منزل دیگری مشمول بند ۵۷ ماده ۹ آیین نامه امور خلافی مصوب ۱۳۲۴/۰۵/۲۲ است که مقرر داشته :کسانی که از روی بام و دیوار و امثال آنها به خانه دیگری عمداً سر کشی و نگاه کنند . بنابراین عمل مذکور ،جرم تلقی و قابل تعقیب می باشد.