شکایت بابت ترک نفقه

ستاره 1 سال قبل

سلام شکایت ترک نفقه را چه زمانی میشود انجام داد ؟

 

1 پاسخ
بسطام 1 سال قبل

سلام . هم نفقه گذشته و هم  نفقه حال را می توانید تقاضا نمایید  .  و هر زمانی که زوج از دادن نفقه خودداری نماید شما می توانید اقدام قانونی انجام دهید .

پاسخ شما

Zeen Social Icons

مطالب بیشتر
حکم تعویض قطعات اصلی وسایل نقلیه؟