صدور طلاق زوجه با اثبات عسر و حرج

سوالات دیگراندسته بندی: ازدواج و طلاقصدور طلاق زوجه با اثبات عسر و حرج
رها 1 سال قبل

در عسر وحرج زوجه چگونه میتواند طلاق بگیرد ؟ واینکه مگر حق طلاق با زوج نیست؟
 

1 پاسخ
کریمی 1 سال قبل

با اثبات عسر حرج دادگاه حکم طلاق میدهد .  درسته که طلاق حق زوج است اما تحت شرایطی زوجه نیز حق طلاق پیدا میکند.

پاسخ شما

Zeen Social Icons

مطالب بیشتر
داداخواست الزام به تمکین و مدت زمان بررسی؟