راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

فروش مال غیر به خاطر داشتن بدهی

سوالات دیگراندسته بندی: دیگر سوالاتفروش مال غیر به خاطر داشتن بدهی
ساره asked 4 سال ago

اگر شخصی به شخص دیگر بدهی داشته باشد و به همین دلیل مالی که به نام آن شخص بوده را بفروشد آیا دادگاه این کار را مصداق فروش مال غیر معرفی می کند ؟

به این مطلب امتیاز بده dwqa-question
1 Answers
علی رضا answered 4 سال ago

بله . فروش مال غیر حساب می شود .  و برای داشتن بدهی باید دادخواست جدا بدهید.

به این مطلب امتیاز بده dwqa-answer