فوت صاحب برگ سبز قبل از سند

سوالات دیگراندسته بندی: نقل و انتقال خودروفوت صاحب برگ سبز قبل از سند
راهشگر عضو سایت 1 سال قبل

سلام شخصی که برگ سبز بنامش بوده ولی سند قطعی بنام تنظیم نشده و قبل از انتقال فوت کرده و فروشنده به یکی از ورثه وکالت فروش ششدانگ داده امکان تنظیم سند قطعی بنام احد از ورثه هست با توجه به اینکه بقیه ورثه وکالت فروش ندارند

پاسخ شما

Zeen Social Icons

مطالب بیشتر
درخواست جضانت فرزند چهارساله