راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

مرور زمان در جرائم کیفری

سوالات دیگراندسته بندی: دیگر سوالاتمرور زمان در جرائم کیفری
زهرا asked 4 سال ago

سلام . ببخشید . مرور زمان در جرائم کیفری تاثیر گذار است ؟
 

به این مطلب امتیاز بده dwqa-question
1 Answers
الهه answered 4 سال ago

مرور زمان در جرایم کیفری به سه دسته تقسیم می شود :
۱ – مرور زمان تعقیب = (ماده ۱۰۵ مصوب ۱/۲/۹۲ )
الف – جرائم تعزیری درجه ۱
( حبس بیش از بیستو پنج سال ، جزای نقدی بیش از یک میلیارد ریال، مصادره کل اموال ، انحلال شخص حقوی )
ب – جرائم تعزیری درجه ۲
( حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال باانقضای ۱۵ سال
جرائم تعزیری درجه ۳
( حبس بیش از ده تا پانزده سال ، جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون ریال تا سیصد و شصت میلیون ریال با انقضای ۱۵ سال
جرائم تعزیری درجه ۴
(حبس بیش از پنج تا ده سال، جزای نقدی بیش از یکصدو هشتاد میلیون ریال تا سیصدو شصت میلیون ریال، انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی) با انقضای مدت ۱۰ سال
جرائم تعزیری درجه ۵
(حبس بیش از ۲ تا۵ سال، جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون ریال تا یکصدو هشتاد میلیون ریال، محرومیت حقوق اجتماعی بیش از ۵ تا ۱۵ سال، ممن.عیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی، ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه )با انقضای مدت ۷ سال
 جرائم تعزیری درجه ۶
(حبس بیش از شش ماه تا دو سال، جزای نقدی بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نودو نه ضربه در جرایم منافی عفت، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال، انتشار حکم قطعی در رسانه ها ، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی تا مدت پنج سال) با انقضای مدت ۵ سال
 جرائم تعزیری درجه ۷
(حبس از نودو یک روز تا شش ماه، جزای نقدی بیش از ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال، شلاق از یازده تا سی ضربه، محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه )با انقضای مدت ۵ سال
جرائم تعزیری درجه ۸
(حبس تا سه ماه، جزای نقدی تا ده میلیون ریال، شلاق تا ده ضربه) با نقضای مدت ۵ سال
۲ – مرور زمان شکایت :
وفق ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی ۱/۲/۹۲ در جرائم تعزیری قابل گذشت:  هرگاه متصرر جرم از مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم شکایت کیفری او ساقط می شود مگر اینکه تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار، قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه می شود.
۳ – مرور زمان مجازات.
مطابق ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی ۱/۲/۱۳۹۲در اجرای حکم تعزیری قطعی تعللی ایجاد شود به ترتیب ذیل است:
در جرائم درجه ۱و۲و۳ با انقضای مدت ۲۰ سال به عنوان مثال در زمان اجرای حکم متواری شود که استرسی برای اجرای مجازات نباشد.
در جرائم تعزیری درجه ۴ با انقضای مدت ۱۵ سال
در جرائم تعزیری درجه ۵ با انقضای مدت ۱۰ سال
در جرائم تعزیری درجه ۶ با انقضای مدت ۷ سال
در جرائم تعزیری درجه ۷و۸ با انقضای مدت ۵ سال .

به این مطلب امتیاز بده dwqa-answer