راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

مزاحمت تلفنی و صدور رای مجازات حبس

سوالات دیگراندسته بندی: دیگر سوالاتمزاحمت تلفنی و صدور رای مجازات حبس
رضا asked 4 سال ago

 کسی برای همسر دوستم مزاحمت تلفنی ایجاد میکند حکم آن چیست؟

به این مطلب امتیاز بده dwqa-question
1 Answers
محمدی answered 4 سال ago

 مطابق مقررات . مزاحمت تلفنی برای دیگران موجب حبس از یک تا شش ماه برای مرتکب به همراه خواهد داشت . برابر ماده ۶۴۱ ق.م.۱ هرگاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاه ها ی مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید .علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات . به یک تا شش ماه حبس هم محکوم خواهد شد .

به این مطلب امتیاز بده dwqa-answer