وقتی زن به عنوان تنها وارث اموال شوهر است

سوالات دیگراندسته بندی: ازدواج و طلاقوقتی زن به عنوان تنها وارث اموال شوهر است
زهرا 1 سال قبل

اگر شوهر فوت کند و به غیر از زن وارث دیگری نداشته باشد . زن میتواند همه اموال به جا مانده را به تصاحب خود در بیاورد؟

1 پاسخ
کریمی 1 سال قبل

 مطابق. ق.م. چنانچه شوهر به جز زن وارث دیگری نداشته باشد . زن تنها یک چهارم اموال زوج را به ارث می برد و بقیه اموال مرد در حکم اموال بدون وارث به نفع دولت ضبط خواهد شد .

پاسخ شما

Zeen Social Icons

مطالب بیشتر
دادگاه مربوط به طرح دعوی ضرر و زیان