راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

گرفتن حقوق زوج توسط همسر متوفی

سوالات دیگراندسته بندی: ازدواج و طلاقگرفتن حقوق زوج توسط همسر متوفی
مریم asked 4 سال ago

 .اگر متوفی چند زوجه دائم داشته باشد ، حقوق وظیفه یا مستمری به چه نحو بین آنان تقسیم می شود ؟

به این مطلب امتیاز بده dwqa-question
1 Answers
مارال answered 4 سال ago

زوجه دائم متوفی (منظور زنی که در عقد دائم مردی است و شوهرش فوت کند) از حقوق وظیفه یا مستمری شوهرش برخوردار می ‌ گردد .اگر متوفی چند زوجه دائم داشته باشد، حقوق وظیفه یا مستمری به تساوی بین آنان و سایر وراث قانونی مثل فرزندان و پدر و مادر تقسیم می ‌ شود.
(مستندا به ماده ۴۸ قانون حمایت خانواده)

به این مطلب امتیاز بده dwqa-answer