راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

گرفتن نفقه توسط اولاد

سوالات دیگراندسته بندی: دیگر سوالاتگرفتن نفقه توسط اولاد
سعید asked 4 سال ago

آیا دادن نفقه اولاد وظیفه والدین است ؟

به این مطلب امتیاز بده dwqa-question
1 Answers
فریبرز answered 4 سال ago

مطابق ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی
نفقه‌ی اولاد بر عهده‌ی پدر است پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهده‌ی اجداد پدری است با رعایت الاقرب‌ فالاقرب . در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آنها نفقه بر عهده‌ی مادر است . هر گاه مادر هم زنده و یا قادر به انفاق نباشد با رعایت الاقرب‌ فالاقرب به عهده‌ی اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجب‌ النفقه است و اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور از حیث درجه‌ی اقربیت مساوی باشند نفقه را باید به حصه‌ی مساوی تأدیه کنند. .

به این مطلب امتیاز بده dwqa-answer