گرفتن نفقه توسط اولاد

سوالات دیگراندسته بندی: دیگر سوالاتگرفتن نفقه توسط اولاد
سعید 1 سال قبل

آیا دادن نفقه اولاد وظیفه والدین است ؟

1 پاسخ
فریبرز 1 سال قبل

مطابق ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی
نفقه‌ی اولاد بر عهده‌ی پدر است پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهده‌ی اجداد پدری است با رعایت الاقرب‌ فالاقرب . در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آنها نفقه بر عهده‌ی مادر است . هر گاه مادر هم زنده و یا قادر به انفاق نباشد با رعایت الاقرب‌ فالاقرب به عهده‌ی اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجب‌ النفقه است و اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور از حیث درجه‌ی اقربیت مساوی باشند نفقه را باید به حصه‌ی مساوی تأدیه کنند. .

پاسخ شما

Zeen Social Icons

مطالب بیشتر
پشیمانی زوجه بعد از بخشش مهریه