آزاد سازی وثیقه با تحویل متهم

سوالات دیگراندسته بندی: دیگر سوالاتآزاد سازی وثیقه با تحویل متهم
احسان سعیدی 1 سال قبل

 وثیقه‌ گذار می تواند با معرفی و تحویل متهم وثیقه خود را بگیرد؟

1 پاسخ
احسان سعیدی 1 سال قبل

مطابق ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری ، کفیل یا وثیقه‌گذار در هر مرحله از تحقیقات و دادرسی با معرفی و تحویل متهم می‌تواند ، حسب مورد ، رفع مسئولیت یا آزادی وثیقه خود را از مرجعی که پرونده در آنجا مطرح است درخواست کند و مرجع مزبور مکلف است بلافاصله مراتب رفع مسئولیت یا آزادی وثیقه را فراهم نماید .

پاسخ شما

Zeen Social Icons

مطالب بیشتر
گرفتن مهریه و دیه از طلبه مهریه