اختلاف در واگذاری سند خانه

سوالات دیگراندسته بندی: دیگر سوالاتاختلاف در واگذاری سند خانه
زهرا 1 سال قبل

سلام . اگر الف که خانه خود دارای سند شش دانگ است به مبلغ ۱میلیارد بفروشد . و ب ۵۰۰ میلیون تومان را نقدا در مجلس میبپردازد  .آقای ب خانه را به ج منتقل میکند  .حال سوال این است که آقای ج به سراغ آقای الف می رود و می‌گوید آقای ب ۵۰۰ میلیون طلبکار است و من سند نمی زنم و از حق حبس استفاده میکنم ؟ چه راه کاری برای آقای ج پیشنهاد میشود ؟

 

1 پاسخ
رامش 1 سال قبل

الف خانه را به ب فروخته ومبلغ ۵۰۰میلیون نقدا بعنوان ثمن معامله از ب دریافت کرده ب مجدد همین خونه را به ج فروخته است.اینجا ج حق حبس نداره معامله هر دو صحیح هست وج نمی تواند در مورد بدهی ب به الف مراجعه کند اگه سند بنام الف باشد ج می تواند الف وب را همزمان الزام به تنظیم سند کند واکر سند بنام ب باشه ج فقط ب را ملزم به تنظیم سند می کند.

پاسخ شما

Zeen Social Icons

مطالب بیشتر
حکم عقد بیعی با بایع مجنون