ارتکاب جرایم غیرعمد و سوء سابقه ؟

سوالات دیگراندسته بندی: دیگر سوالاتارتکاب جرایم غیرعمد و سوء سابقه ؟
رضا 1 سال قبل

 با سلام . آیا ارتکاب جرایم غیرعمد موجب سوء سابقه می شود ؟

1 پاسخ
الهه 1 سال قبل

مطابق مقررات ، ارتکاب جرایم غیرعمد ، سوء سابقه محسوب نمی شود و گواهی عدم سوء پیشینه برای این افراد صادر می گردد .

پاسخ شما

Zeen Social Icons

مطالب بیشتر
گرفتن نفقه توسط دختر