اموالی معاف از پرداخت مالیات بر ارث

سوالات دیگراندسته بندی: دیگر سوالاتاموالی معاف از پرداخت مالیات بر ارث
زهرا 1 سال قبل

سلام . چه  اموالی  از پرداخت مالیات بر ارث معاف هستند ؟
 

1 پاسخ
رحمانی 1 سال قبل

مطابق مقررات ، اموالی که از پرداخت مالیات بر ارث معاف هستند عبارتند از :
۱ – وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس‌انداز خدمت و مزایای پایان خدمت ، مطالبات مربوط به خسارت اخراج ، بازخرید خدمت و مرخصی استحقاقی استفاده ‌نشده و بیمه‌های اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط مؤسسات بیمه یا بیمه‌گزار و یا کارفرما از قبیل انواع بیمه‌های عمر و زندگی، خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آن‌ها حسب مورد که یکجا و یا به‌طور مستمر به ورثه متوفی پرداخت می‌شود .
۲ – اموالی که برای سازمان‌ها ، مؤسسات و نهادهای مذکور در ماده ۲ قانون مالیات‌ مورد وقف یا نذر یا حبس واقع شوند .
۳ – اثاثیه منزل محل سکونت متوفی .
۴ – اموالی که جزء ماترک متوفی بوده و طبق قوانین یا احکام خاص ، مالکیت آنها سلب و یا بصورت بلاعوض در اختیار اشخاص موضوع ماده ۲ قانون مالیات‌ قرارگیرد .

پاسخ شما

Zeen Social Icons

مطالب بیشتر
تصادف تنها منجر به خسارت مالی