امکان صد‌‌‌ور گذرنامه برای زنان متاهل؟

سوالات دیگراندسته بندی: ازدواج و طلاقامکان صد‌‌‌ور گذرنامه برای زنان متاهل؟
زهرا 1 سال قبل

با سلام .آیا صد‌‌‌ور گذرنامه برای زنان متاهل منوط به اجازه شوهرانشان می باشد ؟

1 پاسخ
کرمی 1 سال قبل

مطابق مقررات ، دختران از ۱۸ سال به بالا تا ۴۰ سالگی جهت خروج از کشور نیاز به اجازه ی پدر دارند ، همچنین مطابق ماد‌‌‌ه ۱۸ قانون گذرنامه ، صد‌‌‌ور گذرنامه برای زنان متاهل منوط به اجازه شوهرانشان می باشد و برابر ماد‌‌‌ه ۱۹ نیز زنانی که به موجب ماد‌‌‌ه ۱۸ صد‌‌‌ور گذرنامه آنان موکول به اجازه همسر آنها است ، چنانچه مرد ‌از اجازه‌ اش عد‌‌‌ول کند ‌‌‌، از خروج د‌‌‌ارند‌‌‌ه گذرنامه جلوگیری و گذرنامه تا رفع مانع ضبط خواهد‌‌‌ شد و شوهر می‌تواند‌‌‌ هر زمانی و به هر د‌‌‌لیلی ، با مراجعه به اد‌‌‌اره گذرنامه از اجازه خود‌‌‌ ، عد‌‌‌ول و همسرش را ممنوع الخروج نماید ‌‌‌.
زنان مطلقه نیز تا سقف سنی ۴۰ سال برای گرفتن گذرنامه نیازمند اجازه ولی قهری ( پدر ، جد پدری ) یا دادگاه هستند

پاسخ شما

Zeen Social Icons

مطالب بیشتر
تفییر در ارقام پلاک وسایل نقلیه موتوری زمینی