انتقال سهم به شخص ثالث بدون رضایت شریک

سوالات دیگراندسته بندی: دیگر سوالاتانتقال سهم به شخص ثالث بدون رضایت شریک
وحید 1 سال قبل

 آیا شریک سهم خود از مال مشترک‌ را بدون رضایت شریکش می تواند به دیگری منتقل نماید ؟

1 پاسخ
الهه 1 سال قبل

مطابق مقررات ، چنانچه شریک سهم خود از مال مشترک‌ را بدون رضایت شریکش به دیگری منتقل نماید عمل وی جرم نیست ،
لیکن اگر علاوه بر سهم خود ، سهم مشاع شریکش را نیز بدون رضایت او به دیگری انتقال دهد مرتکب جرم شده و مالک می تواند فروشنده را به جرم فروش مال غیر تحت تعقیب قضایی قرار دهد .

پاسخ شما

Zeen Social Icons

مطالب بیشتر
صدور حکم رشد در مورد اشخاص نابالغ