ایام عده و حق رجوع زوجین

سوالات دیگراندسته بندی: ازدواج و طلاقایام عده و حق رجوع زوجین
رها 1 سال قبل

آیا حق رجوع و ایام‌عده با توجه به نوع طلاق متفاوت است ؟

1 پاسخ
احسان سعیدی 1 سال قبل

✍ مطابق مقررات ، ایام عده به ایامی پس از طلاق که در آن حق رجوع وجود دارد و حتی زن می تواند به مهریه بخشیده شده خود باز گردد یا مرد رجوع کند و زن حق ازدواج با مرد دیگری را طی این مدت نداره ، ایام عده گفته می شود .
همچنین حق رجوع و ایام‌عده با توجه به نوع طلاق متفاوت است . در طلاق خلع و مبارات و رجعی این مدت سه ماه تمام است .
عده وفات چهار ماه و ده روز است .
عده عقد موقت دو ماه است .
طلاق بائن یائسه و دختر زیر ۹ سال و طلاق بائن غیر مدخوله هم عده ندارد .

پاسخ شما

Zeen Social Icons

مطالب بیشتر
طرح دعوا برای ملکی که در رهن بانک است