تصادف منجر به مرگ برای راکب بدون گواهینامه

سوالات دیگراندسته بندی: نقل و انتقال خودروتصادف منجر به مرگ برای راکب بدون گواهینامه
زهرا 1 سال قبل

اگر راننده کامیونی بدون گواهینامه پشت فرمان بنشیند و با تصادف مرگ ۲ نفر را رقم بزند (قتل عمد محسوب میشود)؟
در صورت عدم رضایت و عدم دریافت دیه از طرف خانواده افراد فوت شده حکم راننده اعدام است یا خیر؟
 

1 پاسخ
کرمی 1 سال قبل

خیر جناب حکم اعدام نیست . قتل غیر عمد . پرداخت دیه و سه سالی هم حبس دارد .

پاسخ شما

Zeen Social Icons

مطالب بیشتر
محجور چه کسی است ؟