تفییر خواسته دادخواست در دعوی حقوقی

سوالات دیگراندسته بندی: دیگر سوالاتتفییر خواسته دادخواست در دعوی حقوقی
علی 1 سال قبل

آیا در دعاوی حقوقی در جلسه رسیدگی اول دادگاه میتوان خواسته دادخواست رو تغییر داد؟
مثلا ) از تخلیه به خلع ید، یا از دستور موقت به اجرت المثل و …
 

1 پاسخ
تولایی 1 سال قبل

خواهان می تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند . ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشأ واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد.

پاسخ شما

Zeen Social Icons

مطالب بیشتر
خط کشیدن صدر کننده چک روی عبارت حواله کرد