توقف پرونده دادخواست مهریه بدلیل فوت زوجه

سوالات دیگراندسته بندی: ازدواج و طلاقتوقف پرونده دادخواست مهریه بدلیل فوت زوجه
علی 1 سال قبل

 سلام پرونده مهریه در سال ۹۲ بدلیل فوت زن در اجرای احکام متوقف می گردد . مهریه زن به نرخ روز در سال ۹۲ محاسبه می گردد ولی وصول نمی گردد آیا وراث در حال حاضر می توانند مابه التفاوت مهریه را به نرخ روز مطالبه کنند؟

1 پاسخ
ابراهیم 1 سال قبل

 ضرورتی به ثبت دعوی جدید نیست با صدور اجراییه می توا نید مهریه را به قیمت روز را مطالبه کرد .

پاسخ شما

Zeen Social Icons

مطالب بیشتر
یکسان بودن دیه زن و مرد در تصادف رانندگی