حبس تأدیبی برای سرقت ادبی

سوالات دیگراندسته بندی: دیگر سوالاتحبس تأدیبی برای سرقت ادبی
سعید 1 سال قبل

سلام . اگر کسی تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است به نام خودعرضه کند . چه حکمی دارد ؟

1 پاسخ
درسا 1 سال قبل

مطابق ماده ۲۳ قانون‌ حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و تبصره ۶ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ ، هر کس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به نام پدید آورنده” بدون اجازه او و یا عالماً و عامداً به‌ نام شخص دیگری غیر از پدید آورنده نشر یا پخش یا عرضه کند به حبس تأدیبی از شش ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد .

پاسخ شما

Zeen Social Icons

مطالب بیشتر
واگذاری همه اموال به یکی از اولاد توسط والدین