حد اقل شرایط بابت تضمین سفته به کارفرما

سوالات دیگراندسته بندی: دیگر سوالاتحد اقل شرایط بابت تضمین سفته به کارفرما
زهرا 1 سال قبل

حد اقل شرایطی که باید بابت تضمین سفته به کارفرما قید شود چیست ؟

 

1 پاسخ
درسا 1 سال قبل

۱- در قرارداد ، پایه همکاری ، شماره سفته و مشخصات آنرا ذکر کنید .
۲ – در سفته علت صدور آنرا ذکر نمائید ؛ مثلا بنویسید بابت تضمین حسن انجام کار/ بابت تضمین قرارداد و …
۳ – بهتر است سفته تاریخ نداشته باشد و در روی سفته نیز عبارت بابت ضمانت حسن انجام کار را قید نموده و کپی از سفته هم تهیه و به امضاء کارفرما برسانید .
۴ – مطابق ماده ۶۷۳ ق . م . ا ، هر کس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده یا به طریقی به دست آورده است ، سوءاستفاده کند به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد .

پاسخ شما

Zeen Social Icons

مطالب بیشتر
شرایط درخواست طلاق توسط زوجه