صحنه سازی برای گرفتن خسارت از بیمه

سوالات دیگراندسته بندی: نقل و انتقال خودروصحنه سازی برای گرفتن خسارت از بیمه
رضا 1 سال قبل

با سلام . حکم صحنه سازی صوری در تصادف برای فریب شرکت بیمه گر چیست ؟

1 پاسخ
ابراهیم 1 سال قبل

مطابق ماده‌۶۱ قانون بیمه شخص ثالث
هرکس با انجام اعمال متقلبانه مانند صحنه سازی صوری ، تصادف ، تعویض خودرو یا ایجاد خسارت عمدی ، وجوهی را بابت خسارت دریافت کند‌، به حبس تعزیری درجه شش و جزای نقدی معادل دو برابر وجوه دریافتی محکوم می شود . شروع به جرم مندرج در این ماده علاوه بر مجازات مقرر برای شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی ، مستوجب جزای نقدی درجه پنج می باشد .

پاسخ شما

Zeen Social Icons

مطالب بیشتر
اجحاف در حق زوجه با معامله صوری زوج ؟