صدور اخطار رفع نقض برای خواهان

سوالات دیگراندسته بندی: دیگر سوالاتصدور اخطار رفع نقض برای خواهان
رها 1 سال قبل

دوستان اگر برای خواهان اخطار رفع نقض صادر شده باشد بعد ازرفع نقض آیا برای خوانده پیامک میشه ؟ یا در سامانه اش ثبت میشود که بفهمد خواهان رفع نقض کرده یا نه ؟
 

1 پاسخ
درسا 1 سال قبل

درود بر شما . مادامی که دادخواست کامل نباشد ابلاغ اوراق و ضمائم انجام نم یشود . در صورتی که ظرف ۱۰روز رفع نقص صورت گیرد سپس دادخواست و ضمائم به خوانده ابلاغ میشود که حاکی از تکمیل دادخواست و شروع روند دادرسی است .

پاسخ شما

Zeen Social Icons

مطالب بیشتر
استفاده از اسکرین شات به عنوان سند در دادگاه