مجازات معرفی دروغ خود به جای راننده

سوالات دیگراندسته بندی: دیگر سوالاتمجازات معرفی دروغ خود به جای راننده
طیبه 1 سال قبل

اگر کسی خودش را به دروغ ، راننده مقصر معرفی کند . آیا تخلفی انجام داده است  ؟

1 پاسخ
الهه 1 سال قبل

مطابق مقررات هر گاه کسی خودش را به دروغ ، راننده مقصر معرفی کند به مجازات تا ۶ ماه حبس محکوم خواهد شد

پاسخ شما

Zeen Social Icons

مطالب بیشتر
تفییر خواسته دادخواست در دعوی حقوقی