مدت اعتبار قرار ممنوع الخروجی ؟

سوالات دیگراندسته بندی: دیگر سوالاتمدت اعتبار قرار ممنوع الخروجی ؟
ستاره 1 سال قبل

با سلام .  مدت اعتبار قرار ممنوع الخروجی از کشور چند ماه است ؟

1 پاسخ
دریا 1 سال قبل

✍ مطابق مقررات ، مدت اعتبار قرار ممنوع الخروجی از کشور ۶ ماه می باشد و این مدت نیز قابل تمدید است و در صورت انقضاء مهلت و عدم تمدید آن ، مراجع قضایی نمی توانند مانع خروج اشخاص شوند .

پاسخ شما

Zeen Social Icons

مطالب بیشتر
درخواست لغو مزایده بعد از برگزاری آن ؟