مشاعات از نظر قانون تملک آپارتمانها

سوالات دیگراندسته بندی: دیگر سوالاتمشاعات از نظر قانون تملک آپارتمانها
علی 1 سال قبل

سلام . مشاعات از نظر قانون آپارتمان نشینی به چه جاهایی گفته می شود ؟
 

1 پاسخ
خسروی 1 سال قبل

مشاعات از نظر قانون تملک آپارتمانها

 قسمت‌های مشترک یا مشاع قسمت‌هایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان نبوده و به همه مالکان به نسبت اختصاصی آن‌ها تعلق می‌گیرد .
به طور کلی مشاعات قسمت‌هایی از ساختمان است که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده‌اند و در سند مالکیت هیچ یک از همسایگان به طور ویژه نیامده باشد .
قسمت‌هایی مانند راه پله ، حیاط ، پارکینگ ، پشت بام و… متعلق به همه اهالی ساختمان است و همگی به یک نسبت در این قسمت‌ها سهم دارند و هیچ کسی نباید با نادیده گرفتن دیگران ، به صورت شخصی از این مکان‌ها استفاده کند .

پاسخ شما

Zeen Social Icons

مطالب بیشتر
دریافت نفقه از همسری که خرجی نمی دهد