مطالبه مهریه از ثبت

فرزانه 2 سال قبل

سلام میشه در رابطه با مطالبه ی مهریه از طریق ثبت توضیح بفرماییدکه دقیقا به چه صورته؟

1 پاسخ
محمود 2 سال قبل

سلام..مراجعه به دفتر خانه و تقاصای مطالبه مهریه که مراتب به دابره اجراییات ثبت اعلام و متعاقبا اجرایی صادر که منتهی به توقیف مال زوج..

پاسخ شما

Zeen Social Icons

مطالب بیشتر
محجور چه کسی است ؟