معامله صوری به قصد فرار از بدهی

سوالات دیگراندسته بندی: دیگر سوالاتمعامله صوری به قصد فرار از بدهی
بهنوش 1 سال قبل

ببخشید . آیا معامله صوری به قصد فرار از پرداخت بدهی مجازات دارد؟

1 پاسخ
رحمانی 1 سال قبل

مطابق مقررات‌ ، معامله صوری به قصد فرار از پرداخت بدهی ، جرم و قابل تعقیب کیفری است .
گاهی اوقات افراد برای اینکه بدهی مالی خود را نپردازند ، اموال خود را به نام افراد دیگری انتقال می دهند ، که این معامله از نظر قانونی صوری تلقی می‌شود . با توجه به اینکه در بسیاری از موارد اموال به نام اعضای درجه یک خانواده وی انتقال می‌یابد ، یا تاریخ معامله نزدیک به زمان وقوع دعوا در دادگاه و یا مقدم بر اختلاف بوده و مبلغ معامله نیز مبادله نشده باشد ، در این‌صورت از نظر حقوقی با تقدیم دادخواست می توان ابطال معامله را از دادگاه درخواست نمود .

پاسخ شما

Zeen Social Icons

مطالب بیشتر
کلاهلرداری توسط شخص ثالث در سایت اینترنتی