مفقودی سیاهه جهیزیه و دادخواست زوجه

سوالات دیگراندسته بندی: ازدواج و طلاقمفقودی سیاهه جهیزیه و دادخواست زوجه
مریم 1 سال قبل

سلام چنانچه فاکتور جهیزیه گم شده باشد . چگونه می توان اقدام قانونی برای استرداد جهیزیه انجام داد ؟

1 پاسخ
کرمی 1 سال قبل

چنانچه زمان زیادی از دادن جهیزیه گذشته باشد و فاکتورهای خرید جهیزیه یا رسید سیاهه جهیزیه مفقود شده باشد و یا اصلا رسیدی وجود نداشته باشد ، تحویل جهیزیه به زوجین را می تواند با شهادت دو شاهد مرد یا یک شاهد مرد به انضمام شهادت دو شاهد زن و یا یک مرد و سوگند و دیگر قرائن ، اثبات و آن را مسترد نمود .

 

پاسخ شما

Zeen Social Icons

مطالب بیشتر
استفاده بدون مجوز از لباس ماموران انتظامی