منظور از مجاورین مذکور

مینا تیموری 2 سال قبل

منظور از مجاورین مذکور در ماده ۱۴ ثبت اسناد چه کسانی است برای تعیین حدود املاک؟

1 پاسخ
احسان سعیدی 2 سال قبل

منظور از مجاور آن در این ماده به اینکه اون کسانی که همساده هستند مجاور ملک هستند باید برای تعیین حدود اربعه روز کارشناسی حضور پیدا کنند که اگر ادعایی دارند در نظریه کارشناسی اعمال بشه مثلا ممکن کسی که این ملک دو متر عقب نشینی داره یا خلاف ساخته شده مدرک داشته باشه یا دیوار مشترک باشه از این قبیل مسائل

پاسخ شما

Zeen Social Icons

مطالب بیشتر
حقوق و تکالیف مشترک زوجین