پروفایل جعلی در شبکه های اجتماعی و امکان شکایت ؟

سوالات دیگراندسته بندی: دیگر سوالاتپروفایل جعلی در شبکه های اجتماعی و امکان شکایت ؟
زهرا 1 سال قبل

سوال: اگر یک نفر پروفایل جعلی با عکس فرد دیگری در یک شبکه اجتماعی درست کند و اقدام خلافی هم با آن نکند.آیا میشود علیه او اعلام جرم کرد ؟ و مجازات این فرد چیست ؟
.

1 پاسخ
الهه 1 سال قبل

 ماده ۷۴۴ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در این خصوص تکلیف را روشن کرده و بیان داشته هرکس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ ای یا مخابراتی ، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد و بر اساس تبصره این ماده چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

پاسخ شما

Zeen Social Icons

مطالب بیشتر
حکم مزاحمت تلفنی