پیش پرداخت اجاره جزء مستثنیات دین

سوالات دیگراندسته بندی: دیگر سوالاتپیش پرداخت اجاره جزء مستثنیات دین
وحید 1 سال قبل

 آیا پول پیش پرداخت بابت اجاره قابل توقیف است ؟

1 پاسخ
راهیل 1 سال قبل

مطابق مقررات ، پول پیش پرداخت بابت اجاره یا رهن مال الاجاره ، جزء مستثنیات دین است و قابل توقیف نمی باشد .

پاسخ شما

Zeen Social Icons

مطالب بیشتر
عدم تمکین زوجه و ازدواج مجدد مرد ؟