راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان
مرور برچسب

آیین نامه

دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی قانون حفظ کاربری

دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 16 آيين نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها ماده 1 ـ اصلاحات مندرج در این دستورالعمل با تعاریف ذیل به کار می رود : قانون…
ادامه مطلب ...

آیین نامه معاملات شرکت

آیین نامه معاملات شرکت به منظور مشخص شدن نظام کلی نحوه انجام خریدار کالا یا کار یا خدمات از ارائه کنندگان آنها در داخل و خارج کشور به طور اعم همچنین فروش کالا و خدمات در شرکت سهامی عام…
ادامه مطلب ...